LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH FUJI CARBON VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô 232, Đường 4, KCN Long Bình (Amata), P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0251 3936 603
Mã số thuế: 3600823515


Liên hệ chổi than sản xuất hàng loạt:
Mr. Đăng
Điện thoại: 0989 331 005
Email: dang@fuji-carbon.com.vn

Liên hệ chổi than công nghiệp, các loại than đặc thù:
Mr. Đoài
Điện thoại: 0931 534 588
Email: doaihs@fuji-carbon.com.vnLiên hệ than điện cực EDM:
Mrs. Nguyệt Anh
Điện thoại: 0908 568 778
Email: nguyetanh@fuji-carbon.com.vn
(*) Phần bắt buộc nhập